روشن شو چیست ؟

روشن شو چیست؟

روشن شو يك رويداد براي عاشقان فناوري است كه در بيش از 100 شهر جهان برگزار مي شود. در اين رويدادها سخنرانان در مورد موضوعات شخصي يا حرفه اي مورد علاقه خود سخن مي گويند. هر ارائه به طور خودكار در عرض 7 دقيقه تمام مي شود و سخنران بايد ارائه خود را به طور كوتاه در عرض اين 7 دقيقه بيان كند.‎‎

از اینجا می توانید کلیه روشن شو هایی که تاکنون برگزار شده است را مشاهده نمایید.