فراخوان برای تکمیل نقشه اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان

0
287

اکوسیستم نوآوری یا کارآفرینی شهری در برگیرنده اجزایی است که به توسعه نوآوری و کارآفرینی در شهر کمک می‌کنند. در این گزارش اجزای اکوسیستم نوآوری شهر اصفهان شناسایی می‌شوند. این شناسایی تنها شامل شرکت‌های نوپا – که عنصر اصلی اکوسیستم هستند- نمی‌شود بلکه کلیه عوامل و اجزای اکوسیستم را در بر میگیرد. در تحلیل‌های آتی که منجر به سیاست‌های اجرایی می‌گردد شناخت اکوسیستم بسیار راهگشا خواهد بود زیرا اولین قدم در شناخت دقیق و تحلیل‌های آتی، شناسایی ساختارمند و علمی یک پدیده است. در مرحله دوم که امید است در آینده صورت گیرد وضعیت اکوسیستم شهر اصفهان بر اساس استانداردهای اکوسیستم نوآور مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در صورتی که شما در اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان فعال هستید و یا قصد فعالیت دارید و از مدیران/ کارشناسان/ مالکان سازمان های دولتی و عمومی و یا شرکت های خصوصی هستید و فعالیت های شما می تواند به بالا بردن شیب رشد زیست بوم کارآفرینی اصفهان کمک کند ( و یا دوستانی و افرادی را می شناسید که مخاطب این پیام هستند) ، تقاضا داریم که پرسشنامه کوتاه زیر را تکمیل نمایید تا شما را در شبکه فعالان اکوسیستم کارآفرینی اصفهان درج نماییم. نتیجه تلاش های ما و شما منجر به گردهم آیی از فعالان اکوسیستم کارآفرینی اصفهان زمستان ۱۳۹۷ می گردد. حضور در این شبکه علاوه بر تسهیل ارتباطات با هم و کاهش موازی کاری ها می تواند به  حمایت های ستاد توسعه کارآفرینی شهرداری اصفهان و دیگر سازمان ها و کانون ها منجر شود.

همچنین یک گزارش اولیه بر اساس داده های میدانی و تجربی از فعالان اکوسیستم اصفهان تهیه شده است که نسخه اولیه آن را نیز می توانید دانلود و مطالعه کنید و تکمیل پرسشنامه به ما کمک میکند که این گزارش دقیق تر شود.

پرسشنامه شناسایی و ارتباط با فعالان ( حقیقی و حقوقی ) اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان

گزارشی از مرحله اول تهیه نقشه اکوسیستم کارآفرینی شهر  اصفهان را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود گزارش تهیه نقشه اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان

افزودن دیدگاه