معرفی کتاب آینده ذهن

0
53
معرفی کتاب آینده ذهن

کتاب آینده ذهن درباره پیچیدگی های ذهن و تحقیقات مختلف پیرامون ذهن صحبت میکند.
نویسنده: میچیو کاکو
مترجم: محمد اسماعیل فلزی

منبع: ویبوک

حتما بخوانید:  معرفی کتاب نوپای خود را به دنیا بیاور

افزودن دیدگاه