هفتمین کارگاه نیم روزه افزایش مهارت های کسب وکار، 31 فروردین 96

0
66

هفتمین کارگاه نیم روزه افزایش مهارت های کسب و کار با تدریس تکنیک های خلاقیت

  • فهرست خصوصیات
  • تجزیه و تحلیل مورفولوژیک
  • ارتباط اجباری
  • درهم شکستن مفروضات
  • واژه تصادفی

در این کارگاه از شیوه های تدریس نوین همراه با مشاوره و بازی  های مرتبط استفاده می گردد.

پس از گذراندن  کارگاه،” گواهینامه   ” توسط مرکز رشد تخصصی هنر  دانشگاه هنر اصفهان اهدا می گردد.

زمان رویداد: پنجشنبه 31 فروردین 1396، از ساعت 08:00 تا 13:00

مکان رویداد: خیابان شیخ بهایی بعد از تقاطع ابوذر مرکز رشد تخصصی هنر

ثبت نام در هفمین کارگاه نیم روزه افزایش مهارت های کسب وکار

حتما بخوانید:  همفکر اصفهان، ۱۱ تیر ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه