چگونه بايد مدل كسب و كار خود را به صورت يك داستان روايت كنيد؟‌

0
362
چگونه بايد مدل كسب و كار خود را به صورت يك داستان روايت كنيد؟‌

 زمان موردنیاز برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقه 

وقتی میخواهيد برای يك شركت يا استارتاپ سرمايه‌گذار جذب کنید، توانایی انتقال شفاف ديدگاه و ايده‌هايتان يك امر مهم محسوب میشود. برای هيجان‌زده كردن مديران، سرمايه‌گذاران يا تيم خود، و تبديل يك ايده به واقعيت، به يك داستان قانع‌كننده نياز داريد.
برای نمايش شفاف ايده های خود، از بوم مدل كسب و كار و بوم ارزش پيشنهادی استفاده كنيد. اين دو ابزار بصری، به همان اندازه كه در ايجاد و تست ايده‌ها ابزارهای خیلی خوبی هستند، در انتقال ايده‌ها نيز ابزارهایی عالی محسوب میشوند. شركت‌هایی مثل مستركارد (يك شركت كارت اعتباری) در حال حاضر در بخش‌های مهم سازمان خود از اين دو بوم به عنوان يك زبان مشترك استفاده مي‌كنند تا داستان‌های خلق ارزش خود را روايت نمايند.

در اينجا پنج نكته مطرح میكنيم تا با استفاده از آنها بتوانيد ارزش پيشنهادی و مدل كسب و كار خود را به صورت يك داستان روايت كنيد:

1- از بوم خود به تدريج رونمایی كنيد.

كاربران پر شور و ذوقی كه از بوم مدل كسب و كار استفاده میكنند معمولا كل بوم خود را به‌يك‌باره به مخاطب نشان داده و سعي می كنند آن را توضيح دهند. اين كار درست نيست. سعي كنيد از بوم خود به تدريج و هر بار از قسمتی از آن رونمايي كنيد تا بتوانيد ايده‌ی خود را به طور كارآمد و به صورت گام‌به‌گام منتقل نماييد.

2- ماهيت داستان شما چيست؟

وسوسه نشويد كه تمام جزئيات مدل كسب و كار خود را بيان كنيد. آنچه كه بيش از هر چيز اهميت دارد اين است كه مردم ماهيت مدل شما را درك كنند. روی عناصر مهم تمركز كرده و جزئيات را رها كنيد. مثلا مشخص كنيد كه چرا مدل كسب و كار شما متفاوت است؟ چه چيزی آن را سرپا نگه داشته است؟ چرا جایی كه ديگران شكست میخورند، مدل كسب و كار شما موفق عمل میكند؟‌ هميشه میتوانيد جزئيات بيشتر را در صورت لزوم در مستندات خود بيان نماييد.

3- تكه‌های مدل كسب و كار، چگونه باعث تقويت كل مدل میشوند؟ ‌

9 بلوك ساختاری اين بوم، به صورت بصری نشان مي‌دهد كه تمام قطعات مدل كسب و كار شما چگونه كنار هم قرار مي‌گيرند و يكديگر را تقويت مي‌نمايند. هيچ وقت بلوك‌ها را همانند چك‌ليست، یکی پس از ديگری كنار هم قرار ندهيد. به جای اين كار، موضوعی برای داستان خود تعيين كرده و مخاطبين را حول اين موضوع به دنبال خود بكشيد. نشان دهيد كه مشتريان هدف شما چه كسانی هستند. توضيح دهيد كه ارزش پيشنهادی موردانتظار آنها چيست. مشخص كنيد كه آنها چرا و از طريق كدام جريان‌های درآمدی، به شما پول پرداخت خواهند كرد. تصريح كنيد كه برای ايجاد ارزش پيشنهادی خود و ارائه‌ی آن، به چه فعاليت‌ها و منابعی نياز است. با استفاده از اين سوالات، داستان خود را به طور منطقی روايت كنيد. اگر اين كار را درست انجام دهيد، هيچ عنصر مجزایی نخواهيد داشت كه ارتباطی با ساير بلوك‌های ساختاری مدل كسب و كار نداشته باشد.

حتما بخوانید:  بوم مدل کسب و کار Coursera

4- برای توصيف بخش های مدل خود، از كد‌گذاری رنگی استفاده كنيد.

با استفاده از اين تكنيك قدرتمند، مي‌توانيد به صورت بصری مشخص كنيد كه عناصر مدل كسب و كار شما چطور به هم وصل میشوند و با هم ارتباط دارند. در اين صورت مخاطب شما بهتر میتواند عملكرد درونی مدل كسب و كار شما را در يك لحظه درك كند. مثلا برای تمام كانال‌ها، جريان‌های درآمدی، و منابع مربوط به يك بخش مشتری خاص، از يك رنگ يكسان استفاده كنيد. برای عناصر مربوط به بخش ديگر، از يك رنگ ديگر استفاده نماييد.

5- شواهد ارائه كنيد.

با بيان كارهای انجام‌شده و انجام‌نشده‌ی خود به مخاطبان، داستان خود را تقويت كنيد. با ارائه‌ی داده‌های نموداری و اعدادی، به طور ايده‌آل، از مدل كسب و كار خود حمايت نماييد.

در ویدیو زیر می توانید نحوه این کار یعنی روایت کسب و کار خود بصورت یک داستان را به زبان اصلی ببینید. در این ویدیو به شما توصیه می کند که بوم کسب و کار خود را به تدریج ارائه نموده و صحبت خود را با ارائه شواهد و مستندات ادامه دهید تا اعتماد شنوندگان را نسبت به کسب و کار خود بالا ببرید.

منبع متن: seasontd

افزودن دیدگاه