چگونه دفتر کارتان را برای داشتن حداکثر بازدهی سازماندهی کنید؟ [اینفوگرافیک]

0
203

موارد مربوط به شغل ما معمولا چندان قابل کنترل نیستند ولی خوشبختانه محیط کار، یکی از مواردی است که می توانیم آن را به بهترین نحو مدیریت و کنترل کنیم. ما بیشتر روزهایمان را در محل کارمان سپری می کنیم، پس می تواند بیشترین تاثیر را بر کارایی و عملکرد ما داشته باشد.

نه تنها نگاه کردن به درهم ریختگی ها و محیط خسته کننده می تواند باعث عدم روحیه و افسردگی شود بلکه می تواند بطور جدی بازدهی شما را نیز تحت تاثیر قرار دهد. چرا کار کردن در چنین محیطی را قبول می کنید در حالیکه می توانید آن را بهبود بخشید؟ این مهم نیست که در حرفه شما چقدر قواعد سخت و جدی هستند. می توانید تغییراتی ایجاد کنید که به سازماندهی دفتر کار شما کمک کند تا حداکثربازدهی را تامین کنید.

ازاینکه بدانید چه کارهائی می توانید انجام دهید، شگفت زده خواهید شد. این اینفوگرافیک مفید را امتحان کنید. همه جواب هائی را که نیاز دارید بدست خواهید آورد فقط از این نکات و قواعد پیروی کرده و به سرعت فضای کارتان را به مامنی واقعی برای بازدهی تبدیل کنید.

چگونه دفتر کارتان را برای داشتن حداکثر بازدهی سازماندهی کنید؟

منبع: visualistan

افزودن دیدگاه