نوشته های تصادفی از کانال ها

دوره آموزش ویدیویی آموزش بوم مدل کسب و کار

حفاظت شده: مجموعه آموزش ویدیویی راه اندازی استارتاپ (فصل سوم)

استیو بلنک کارآفرین سریالی در سیلیکون ولی است که بعد از ۲۱ سال فعالیت در ۸ استارتاپ high-tech تصمیم به تدریس کارآفرینی گرفت. او...
کانال ها در بوم مدل کسب و کار

کانال ها در بوم مدل کسب و کار و لین استارتاپ...

علاوه بر تعریف درست از محصول در دست ساخت، حیاتی است که از روز اول شروع کنید به یافتن، ساختن و آزمایش کردن یک...