مشتریان در بوم مدل کسب و کار و لین استارتاپ [ویدیو]

0
775

مسایلی که تشخیص دادید مربوط به کدام بخش از مشتریان می شود؟ این افراد چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ در چه دسته بندی هایی قرار می گیرند؟ شما در این بخش باید به دنبال شناسایی پذیرندگان آغازین یا Early Adopters باشید، منظور از این بخش از مشتریان آن دسته افرادی هستند که به احتمال زیاد علاقه زیادی به محصول شما دارند و بواسطه این علاقه و اشتیاق حاضرند فیدبک هایی در زمینه بهبود محصول شما را ارایه دهند، بازخوردهای این افراد باعث بهبود سیستم و درک بهتر مشکل و بهبود راه حل ارایه شده از سوی شما می باشد.

دوره آموزشی بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها یک دوره شامل ۱۱ ویدیو است که توسط دکتر استارتاپ تهیه و منتشر شده است. در قسمت دوم از این ویدیوها در مورد مشتریان و چگونگی بخش بندی آن ها در بوم مدل کسب و کار توضیح داده می شود.

افزودن دیدگاه