ایده شو ایده های کارآفرینی بانوان، ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

0
281

ایده شو کارآفرینی بانوان ایده شو رویدادی است ک به صورت ماهانه و به همت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود. این رویداد، هر ماه به موضوع خاصی می پردازد که سی امین ایده شو، در ماه جاری با موضوع ایده های کارآفرینی بانوان برگزار خواهد شد.

در این رویداد ایده پردازانی که ایده آن ها در داوری اولیه پذیرفته شده است، مدت ۳ دقیقه فرصت دارند تا ایده خود را مقابل داوران ارائه دهند. همچنین این رویداد فرصت خوبی برای شبکه سازی و آشنایی با سایر ایده ها و همچنین گروهی از متخصصین فنی است.

اگر اهل ریسک کردن هستید و به ایده خود ایمان دارید به عنوان ایده پرداز ثبت نام کنید و اگر هنوز ایده مناسبی پیدا نکرده اید در جمع ما حاضر شوید و شنونده ایده های خوب دوستانتان باشید شاید در ایده شوی بعدی شما ایده پرداز آن رویداد باشید.

زمان رویداد: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مکان رویداد: خیابان باغ گلدسته، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

ثبت نام در ایده شو ایده های کارآفرینی بانوان

افزودن دیدگاه