نوشته های تصادفی از سنجه های کلیدی

Metrics funnel

آشنایی با قیف سنجه ها (Metrics funnel)

Dave Mcclure به عنوان یکی از بنیانگذاران ۵۰۰Startups که یک سرمایه گذار فعال و کارآفرینی موفق می باشد و با استارتاپ های زیادی سر و...
سنجه ها در استارتاپ

اندازه گیری سنجه های عملی

سنجه‌ها ابزاری برای تحلیل موفقیت و سلامت استارتاپ ها هستند. باید توجه داشته باشید که در هر مرحله از فرآیند و حیات یک استارتاپ، که...