صفحه اصلی نویسندگان ارسال شده توسط مریم شهبازی

مریم شهبازی

3 نوشته 0 ديدگاه
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران. آرزوی توفیق علم با عمل برای خودم و پژوهشگران ایران عزیزم را میتوان تنها دلیل تغییر ذائقه علمی ام از زیست شناسی به کارآفرینی دانست. خوشبختانه این تغییر گرایش, توفیق همکاری با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ارتباط تنگاتنگ با کارآفرینان و فن آفرینان را برایم به ارمغان آورد. سپاس فراوان از ایزد متعال به سبب لطف و عنایت بی کرانش.