از حدود سی سال پیش دانشگاه های معتبر دنیا در مورد ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان در حال تحقیق هستند و تست های روانشناسی مختلفی ارائه کرده اند که خدا را شکر چند تا از آن ها در ایران با روایی و پایایی خوبی بومی سازی شده است.

آقای دکتر اسدا… کردنائیج از دانشگاه تربیت مدرس یکی از این پرسشنامه ها را تهیه کرده اند که مبنای پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد زاهدی در مورد میزان رابطه سود شرکت‌ها با شخصیت کارآفرینانه اعضاء هیئت مدیره آن ها قرار گرفت و چند سال پیش هم آن را به اتمام رساند.

در ادامه با تکمیل این تست، شناخت خوبی از شخصیت خود در کسب و کار به دست می آورید:

مرحله 1 از 10 - مرحله یک

0%
  • مشخصات عمومی:
  • لطفاً یک مقدار بین 5 و 99 را وارد نمایید .
  • برای تکمیل آزمون تست شخصیت کارآفرینی اولین گزینه ای را که پس از مطالعه هر یک از عبارات ذیل در ذهنتان شکل می گیرد را انتخاب نمایید.