صفحه اصلی نویسندگان ارسال شده توسط زهرا مرتضوی

زهرا مرتضوی

12 نوشته 0 ديدگاه
دانش آموخته مهندسی معماری و طراح در شرکت طرح و پژوهش نقش خاک. علاقمند به مطالعه‌، تحقیق و پژوهش.