معرفی کتاب «درنگ نکن، انجامش بده»

معرفی کتاب «درنگ نکن، انجامش بده»

باور کنید که می‌توانید انجامش دهید از زندگی به طور کامل بهره ببرید به خودتان باور داشته باشید. وقتی شرایط مساعد نیست، به حرکت خود...
معرفی کتاب جنگ بازاریابی

معرفی کتاب جنگ بازاریابی

امروزه شرکت ها باید بهتر از رقبای خود باشند. در اغلب موارد، تنها ۲ الی ۳ بنگاه تجاری می‌توانند در هر بازاری مسلط باشند...
معرفی و دانلود کتاب مدیریت استراتژیک

معرفی و دانلود کتاب مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک یعنی هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت...
معرفی و دانلود کتاب «چه کسی پنیر مرا برداشت؟»

معرفی و دانلود کتاب «چه کسی پنیر مرا برداشت؟»

کتاب “چه کسی پنیر مرا برداشت؟” در سال ١٩٩٨ منتشر شد و از آن تاریخ ده میلیون نسخه از آن به فروش رفته و...
معرفی کتاب جوامع استارتاپی (Startup Communities)

معرفی کتاب جوامع استارتاپی (Startup Communities)

برد فلد بعد از فروش یک استارتاپ، به دنبال شهری کوچک و آرام برای زندگی به همراه همسرش بود. بعد از مدتی زندگی در...
معرفی مجموعه کتاب های سازمان های یادگیرنده

معرفی مجموعه کتابهای «سازمان های یادگیرنده از نگاهی دیگر»

مجموعه کتاب های دیوید هوچینز (David Hutchens) با عنوان «سازمان های یادگیرنده از نگاهی دیگر» شامل ۵ جلد کتاب است که شامل موارد زیر...
دانلود کتاب بازی کاری

دانلود کتاب بازی کاری (نگاهی به شکل گیری مفهومی نو در...

بازی کاری استفاده از اندیشه بازی ساز و استفاده از مکانیزم ها، تکنیک ها و المان های بازی، بویژه بازی های کامپیوتری در بسترهای دیگر(جز بازی) برای ایجاد شادی...

معرفی کتاب “از صفر به یک”

پیتر تیل (Peter Thiel) نویسنده ی کتاب "از صفر به یک (Zero to One)"، از کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق سیلیکون ولی است که...

تفکر هدفمند با تکنیک دوبونو (شش کلاه تفکر)

در کشور ما تقریبا هیچ الگوی تعریف شده ای برای نحوه تفکر و تصمیم گیری وجود ندارد. لذا در اکثر مواقع جلسات تصمیم گیری...