دانلود ابزارهای مستندسازی مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

(‌Business Model Canvas)

[نسخه ویرایش‌پذیر]

دانلود بوم مدل کسب و کار، نسخه ویرایش پذیر در دو قالب زیر

بوم مدل کسب و کار

(‌Business Model Canvas)

[نسخه برای چاپ بزرگ- با توضیحات]

دانلود بوم مدل کسب و کار در نسخه بزرگ و قابل چاپ همراه با توضیحات و ذکر مثال در هر بخش از این بوم

بوم مدل کسب و کار

(‌Business Model Canvas)

[نسخه ساده]

دانلود بوم مدل کسب و کار در نسخه ساده، به زبان فارسی است و هر بخش از آن فاقد توضیحات اضافی می باشد

بوم ناب

(Lean Canvas)

[نسخه ویرایش‌پذیر]

دانلود بوم ناب (بوم لین) در نسخه ویرایش پذیر و در دو قالب زیر

بوم ناب

(Lean Canvas)

[نسخه برای چاپ بزرگ- با توضیحات]

دانلود بوم ناب (بوم لین) در سایز بزرگ و نسخه قابل چاپ، همراه با توضیحات برای هر بخش از بوم

بوم ارزش پیشنهادی

 (‌Value Proposition Canvas)

[نسخه مناسب چاپ]

دانلود بوم ارزش پیشنهادی در نسخه قابل چاپ

تخته چشم انداز

(Vision Board)

[نسخه بزرگ مناسب چاپ]

دانلود تخته چشم انداز شامل بیانیه چشم انداز، گروه هدف، نیازها، محصول و ارزش

جدول مشتری

جدول مشتریان

(Customer Table)

[نسخه با توضیحات]

دانلود جدول مشتریان با اطلاعات جامع

بوم محصول

بوم محصول

 (‌Product Canvas)

[نسخه فارسی]

دانلود بوم محصول شامل نام، جزییات، گروه هدف، نمای کلی و چشم انداز

بوم پرسونا

پرسونا

(Persona)

[نسخه فارسی]

دانلود قالب مربوط به پرسونا به زبان فارسی

پرسونا

جدول اطلاعات پرسونا

(Persona information table)

[نسخه برای چاپ-انگلیسی]

دانلود جدول اطلاعات مربوط به پرسونا به زبان انگلیسی مناسب برای اطلاعات پرسونای UX در دست طراحی

لین یوایکس

بوم لین یو ایکس

 (‌Lean UX Canvas)

[نسخه مناسب چاپ]

دانلود بوم لین یوایکس در نسخه قابل چاپ

دانلود جدول کارهایی که باید انجام شود

جدول کارهایی که باید انجام شود

(‌Jobs to be done – JTBD)

دانلود جدول کارهایی که باید انجام شود و اولویت بندی آن ها

دانلود گزارش آزمایش

گزارش آزمایش

(Experiment Report)

دانلود گزارش آزمایش که بعد از انجام یک آزمایش می توانید نتایج را در آن یادداشت کنید

دانلود تخته آزمایش javelin

تخته آزمایش

(Javelin Board / Experiment Board)

دانلود تخته آزمایش معروف به Javelin Board که بعد از نوشتن افکار خودتان دست به آزمایش در مورد مشتری، مساله و راه حل زده و نتایج را یادداشت و سپس تحلیل می کنید.

دانلود بوم مدل کسب و کار کارآفرینی اجتماعی

بوم مدل کسب و کار سازمان های غیرانتفاعی

(‌The Non-profit Business Model Canvas)

دانلود بوم مدل کسب و کار کارآفرینی اجتماعی یا سازمان های غیرانتفاعی

دانلود بوم نقشه شناخت یا همدلی

نقشه شناخت (همدلی)

(Empathy Map)

دانلود نقشه شناخت یا همدلی که ابزاری است برای فهم درست مخاطب

دانلود کانبان استارتاپ ناب

کانبان استارتاپ ناب

(Lean Startup Kanban)

دانلود کانبان استارتاپ ناب