از این صفحه برای تماس با اصفهان پلاس یا ارسال دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات خود در مورد قسمت های مختلف آن استفاده کنید.

آدرس: اصفهان، میدان احمدآباد، خیابان مفتح, بن بست اول، مجتمع اداری اصفهان، طبقه ۱، واحد ۳

ایمیل: info[at]isfahanplus.ir