سم ضد کارآفرینی

0
217
سم ضد کارآفرینی

سم ضد کارآفرینی*

در همه شهرها از آفریقا تا آمریکا فعالان، کارآفرینان، مدیران و شهرداران آرزو دارند که محیطی مانند سیلیکون ولی در آمریکا یا شهر بنگلور در هندوستان را برای کارآفرینان مهیا کنند تا علاوه بر منافع اقتصادی مستقیم برای آن منطقه جغرافیایی از مهاجرت و خروج طبقه خلاق** در آن منطقه جلوگیری کنند ولی به واقع چرا فقط تعداد محدودی شهر در دنیا پذیرا و پرورش دهنده و جایگاه مناسبی برای کارآفرینان هستند ؟ آیا در مابقی شهرها سم ضد کارآفرینی پخش شده است ؟

خیر، سم ضد کارآفرینی ای به جز رفتار تک تک ما (مسئولان و مردم) وجود ندارد.

سازمان ها، افراد، رویدادها و اماکنی که در یک منطقه جغرافیایی در تعامل و همکاری با یکدیگر باعث سرعت رشد و سهولت فعالیت‌های کارآفرینانه می شوند را اکوسیستم کارآفرینی می نامند و از همه آن ها انتظار می رود فراتر از سهم خواهی و منافع شخصی و کوتاه مدت خود به این فرآیند سرعت ببخشند.

در مورد اجزا و عناصر اکوسیستم کارآفرینی در آینده سخن خواهم گفت ولی بهتر است بدانیم چرا اصفهان می‌تواند ظرفیت تبدیل شدن به یک شهر کارآفرین را داشته باشد:

۱- ایران می‌تواند یکی از قدرت های اقتصادی نوظهور در دنیا باشد.

۲- اصفهان تقریبا دارای تمام اجزاء پایه ای برای اکوسیستم کارآفرینی می باشد ولی هنوز این اجزا در کارکرد صحیحی  با هم نیستند.

۳- اصفهان هم از لحاظ زیرساختی شهری و هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی مرکزی در ایران دارای برتری می باشد.

۴- هزینه زندگی و اسکان در اصفهان تقریبا به اندازه نصف این هزینه ها در تهران می باشد.

۵- از نظر تاریخی اصفهان همواره شهری صنعتی، تلاش گر و پویا بوده است.

۶- وجود شرکت ها و یا خوشه های صنعتی بزرگ در اصفهان یک مزیت محسوب می شود.

۷- وجود تعداد زیادی دانشگاه و بالطبع دانشجو و افراد آموزش پذیر فرصت مناسبی می باشد.

۸- از لحاظ تعداد برگزاری و سابقه برگزاری رویدادها و دورهمی های کارآفرینی در اصفهان پس از تهران مقام دوم می باشد.

۹- افراد و فعالان اکوسیستم کارآفرینی در اصفهان ۵ سال است که مشغول به فعالیت های ترویجی آموزشی می باشند.

وظیفه ما چیست ؟

۱- پشتیبانی از یکدیگر و عملکرد صحیح همه قسمت ها بدون موازی کاری و یا انجام فعالیت های آسیب زننده به تلاش های کل اکوسیستم

۲- بخشندگی بدون چشم داشت

۳- توسعه فرهنگ پذیرش شکست خوردگان، کار تیمی، کارآفرینی سازمانی

۴- کارآفرینان رهبر و جزء اصلی اکوسیستم می‌باشند.

۵- افراد از سازمان ها مهم تر هستند. چون مسئولان سازمان ها موقت هستند ولی افراد و دلسوزان ماندگار هستند.

۶- اجرا کردن و عمل گرایی بر ایده داشتن و حرف زدن و شرکت در جلسات مقدم است.

با حمایت خانواده ها از جوانان و همچنین همت و مشارکت جوانان می توانیم اصفهان را به یکی از بهترین شهرهای کارآفرین در ایران و منطقه تبدیل کنیم.

*عنوان مطلب برگرفته از متن کتاب جامعه های استارتاپی نوشته برد فلد می باشد.

**طبقه خلاّق شامل افراد فعال در حوزه‌های علوم و مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر، موسیقی و تفریح هستند که کارکرد اقتصادی آن ها، ایده‌های جدید، فناوری نوین و محتوای نوآورانه جهان امروز را ایجاد می‌کند. کتاب طبقه خلاق، ریچارد فلوریدا، ۲۰۰۲.

افزودن دیدگاه