ارتقا اکوسیستم های نوآوری فناورانه در شهرها

0
113
ارتقا اکوسیستم های نوآوری فناورانه در شهرها

امروزه شهرها در حال تبدیل شدن به مراکز نوآوری هستند. تغییر گرایش از پارک های فناوری در نواحی حومه ای به فعالیت های کارآفرینانه در درون شهرها از ویژگی های این پدیده است. سن فرانسیسکو میزبان تعداد بیشتری از سرمایه های خطرپذیر در مقایسه با سیلیکون ولی است. شهر نیویورک، جایی که اکوسیستم نوآوری حدود یک دهه پیش ظهور کرد، دومین مرکز بزرگ سرمایه های خطرپذیر در سال ۲۰۱۳ بود. ظهور شرکت های نوپا در شهرها پدیده ای جهانی از برلین تا بوئنوس آیرس و بمبئی تا مادرید است.

این پدیده مزیت های کارکردی برای شهرها دارد. افزایش تعداد شرکت های نوپا(به ویژه در بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات) در شهرها منابع جدید اشتغال و رشد اقتصادی را با ایجاد کسب و کارها و زمینه های اشتغال جدید فراهم کرده اند.

در شهر نیویورک، بخش فناوری بیش از هر بخش دیگری به اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم کمک کرده است. ارتباط مستقیم میان رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک شهر و اشتغال زایی در شهرهای دیگر نیز مشاهده می شود. بانکوک بیش از ۳۰۰۰ اشتغال مستقیم در یک سال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده است. در شهر بارسلونا، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی کلیدی است که تقریبا یک سوم همه شرکت ها و حدود نیمی از نیروی انسانی در بخش اقتصاد دانش بنیان را در بر گرفته است. همانگونه که به زعم بعضی، اقتصاد وارد سومین انقلاب صنعتی خود می شود، شغل های ساخت و تولید و مهارت های شناختی معمول از بین می روند و ایجاد منابع جدیدی از اشتغال برای رقابت پذیری، کاهش فقر و افزایش مزیت های مشترک بیش از پیش مهم می شوند.

  • کتاب ارتقا اکوسیستم های نوآوری فناورانه در شهرها (چارچوبی برای رشد و پایداری اکوسیستم های نوآوری فناورانه شهری) نوشته ویکتور مولاس، مایکل مینگز و هالی اپلبام و ترجمه سید محمد امامی است. خلاصه ای از این کتاب از طریق لینک زیر قابل دانلود و دسترسی است.
دانلود خلاصه کتاب ارتقا اکوسیستم های نوآوری فناورانه در شهرها
اشتراک گذاری
هم اکنون مدیر پروژه مطالعات اکوسیستم کارآفرینی ستاد توسعه کارآفرینی شهر اصفهان و دارای کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه تهران و مدیریت و توسعه شهری از دانشگاه ارسموس رتردام هلند است. انجام پژوهش ها اقتصاد شهر و مطالعات اکوسیستم نوآوری شهر اصفهان مانند محاسبه برآورد تولید ناخالص داخلی شهر اصفهان و تهیه نقشه اکوسیستم نوآوری شهر اصفهان از جمله فعالیت های او است. توسعه اکوسیستم نوآوری شهر اصفهان با شناخت وضع موجود، تحلیل چالش ها و فرصت ها، برنامه ریزی و همچنین مشارکت حداکثری همه اعضای جامعه کارآفرینی شهر اصفهان حاصل می شود.

افزودن دیدگاه