از موارد حقوقی مربوط به مالکیت نرم افزار بیشتر بدانید

0
154

تولید نرم افزارها، ممکن است در اثر قرارداد همکاری، استخدام و یا غیر آن ایجاد شود. اگر شخصی یک نرم افزار را تولید کرده، اصل آن است که برای اخذ تاییدیه شورای عالی انفورماتیک و یا ثبت آن به عنوان اختراع خود یا نماینده وی اقدام کرده و نتیجه هم آن است که گواهی نرم افزار به نام خود پدیدآورنده صادر می شود.

اما گاهی تولید نرم افزار در نتیجه قرارداد همکاری یا استخدام می باشد. در این موارد باید بررسی کرد که مالکیت نرم افزار ایجاد شده و حقوق مادی و معنوی ناشی از آن به چه کسی تعلق خواهد داشت.

بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارها، اگر کسی به واسطه استخدام یا قرارداد با دیگری تعهد به تولید نرم افزار نماید، با این شرط که هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار موردنظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط ‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است. البته طرفین می توانند در این خصوص توافق دیگری نمایند. قانون مورد غالب را ذکر کرده که اگر شخصی با دیگری در قراردادی توافق نماید که نرم افزاری خاص را ایجاد کند، حقوق مادی مربوط به نرم افزار و همچنین حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده خواهد بود.

اما همیشه می بایست نوع رابطه قراردادی افراد را مدنظر قرار داد. گاه قرارداد، تفاهم نامه هم بنیانگذاران می باشد و پدیدآورنده نرم افزار برای تیم، نرم افزار را ایجاد می کند با این شرط که خود نیز جزو تیم کارآفرین بوده و حقوق ناشی از نرم افزار متعلق به تیم باشد. در این حالت رابطه استخدامی شکل نگرفته است بلکه مالک اصلی، پدیدآورنده نرم افزار است و طی توافقی که در قرارداد هم بنیانگذاران ایجاد می شود، وی متعهد می شود که تمام حقوق مادی مربوط به نرم افزار را به تیم یا شرکت منتقل نماید. پس در هر مورد می بایست بررسی دقیق صورت گیرد تا نحوه تعامل پدیدآورنده نرم افزار با طرف قرارداد روشن شود.

نکته آخری که می توان بدان اشاره کرد آن است که در صورت استخدام صرفا حقوق مادی نرم افزار به استخدام کننده منتقل می شود ولی حقوق معنوی که وابسته به شخصیت پدیدآورنده نرم افزار است همچنان متعلق به وی خواهد بود؛ به همین جهت است که: ۱- در مواردی که نرم افزار در نتیجه قرارداد یا استخدام ایجاد شده، باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود و ۲- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود. علت این امر ان است که پاداش و امتیازات به واسطه نرم افزار یا استخدام تعلق نمی گیرد بلکه این موارد جزو حقوق معنوی و ناشی از خود پدیدآورنده است. در نتیجه همیشه حقوق معنوی متعلق به پدیدآورنده بوده و غیرقابل انتقال چه از طریق قرارداد یا هر اقدام دیگری می باشد.

اشتراک گذاری
ستاره ایوبی هستم ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت. در زمینه های زیر فعالیت داشته ام و یا در حال حاضر فعالیت می نمایم: مشاوره های قراردادی و ثبت برند ولوگو و سایر خدمات ثبتی، مطالعه و پژوهش تخصصی حوزه حقوق استارت آپ ها، تجربه قرارداد نویسی در حوزه کسب و کارهای نوپا (سرمایه گذاری- فرانشیز - لایسنس - NDA و ...)، همکاری با روزنامه هایی همچون آفتاب یزد، شهروند و صوراسرافیل در زمینه یادداشت های حقوقی، همکاری با خبرگزاری های مختلف مانند میزان و ایلنا

افزودن دیدگاه