ارزش پیشنهادی در بوم مدل کسب و کار و لین استارتاپ [ویدیو]

0
721

چه دلیلی وجود دارد که مشتریان و کاربران شما را نسبت به رقبا ترجیح دهند، بعبارتی شما چه چیز ویژه ای دارید؟ در این بخش باید بگونه ای شفاف توضیح دهید که محصول شما چه ارزشی را برای بخش مشتریان ارایه خواهد داد و دلیلی که آنها باید شما را انتخاب کنند چیست.

دوره آموزشی بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها یک دوره شامل ۱۱ ویدیو است که توسط دکتر استارتاپ تهیه و منتشر شده است. در قسمت سوم از این ویدیوها، به تعریف ارزش و ارزش پیشنهادی یک کسب و کار پرداخته می شود و اینکه چگونه می توان آن را برای یک کسب و کار تعریف کرد.

افزودن دیدگاه